Ιστορικό Moodle

Σε αυτό το PowerPoint αρχείο μπορείτε να δείτε με τη μορφή παρουσίασης πώς ξεκίνησε το Moodle, τις κατηγορίες χρηστών του, τα είδη των μαθημάτων κ.α.