Η ελιά στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο

Η σημασία και οι χρήσεις της ελιάς και του ελαιόλαδου.
Visible groups: All participants

ιδεόγραμμα

Σύμβολο ή παράσταση που αντιπροσωπεύει μία έννοια.

Tags: