Η ελιά στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο

Η σημασία και οι χρήσεις της ελιάς και του ελαιόλαδου.
Visible groups: All participants

παροιμίες

Φτηνός στο λάδι και ακριβός στα χόρτα.

Από το θέρος ως τις ελιές δεν απολείπουν οι δουλειές.

Βάλε ελιά για το παιδί σου και σύκα για τη ζωή σου.

Τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι κι έξι το λαδόξιδο.

Τον αράπη κι αν τον πλένεις το σαπούνι σου χαλάς.

Να σε κάψω Γιάννη, να σ’ αλείψω λάδι.

Άνθρωπος χωρίς υπομονή λυχνάρι δίχως λάδι.

Tags: