Η ελιά στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο

Η σημασία και οι χρήσεις της ελιάς και του ελαιόλαδου.
Visible groups: All participants

φράσεις

Χύνει λάδι στη φωτιά ή Μη ρίχνεις λάδι στη φωτιά

Τον λάδωσε.

Την έκαμες τη λάδιά σου.

Χάνεις λάδια.

Tags: