Πληροφορική

Did you remember to make the first column something unique in your call to get_records? Duplicate value '175' found in column 'id'.
 • line 1005 of /lib/dml/mysqli_native_moodle_database.php: call to debugging()
 • line 1092 of /tag/lib.php: call to mysqli_native_moodle_database->get_records_sql()
 • line 513 of /tag/lib.php: call to tag_get_correlated()
 • line 155 of /tag/locallib.php: call to tag_get_related_tags()
 • line 95 of /tag/index.php: call to tag_print_description_box()
Did you remember to make the first column something unique in your call to get_records? Duplicate value '175' found in column 'id'.
 • line 1005 of /lib/dml/mysqli_native_moodle_database.php: call to debugging()
 • line 1092 of /tag/lib.php: call to mysqli_native_moodle_database->get_records_sql()
 • line 513 of /tag/lib.php: call to tag_get_correlated()
 • line 155 of /tag/locallib.php: call to tag_get_related_tags()
 • line 95 of /tag/index.php: call to tag_print_description_box()
Did you remember to make the first column something unique in your call to get_records? Duplicate value '175' found in column 'id'.
 • line 1005 of /lib/dml/mysqli_native_moodle_database.php: call to debugging()
 • line 1092 of /tag/lib.php: call to mysqli_native_moodle_database->get_records_sql()
 • line 513 of /tag/lib.php: call to tag_get_correlated()
 • line 155 of /tag/locallib.php: call to tag_get_related_tags()
 • line 95 of /tag/index.php: call to tag_print_description_box()
Did you remember to make the first column something unique in your call to get_records? Duplicate value '175' found in column 'id'.
 • line 1005 of /lib/dml/mysqli_native_moodle_database.php: call to debugging()
 • line 1092 of /tag/lib.php: call to mysqli_native_moodle_database->get_records_sql()
 • line 513 of /tag/lib.php: call to tag_get_correlated()
 • line 155 of /tag/locallib.php: call to tag_get_related_tags()
 • line 95 of /tag/index.php: call to tag_print_description_box()
Did you remember to make the first column something unique in your call to get_records? Duplicate value '208' found in column 'id'.
 • line 1005 of /lib/dml/mysqli_native_moodle_database.php: call to debugging()
 • line 1092 of /tag/lib.php: call to mysqli_native_moodle_database->get_records_sql()
 • line 513 of /tag/lib.php: call to tag_get_correlated()
 • line 155 of /tag/locallib.php: call to tag_get_related_tags()
 • line 95 of /tag/index.php: call to tag_print_description_box()
Did you remember to make the first column something unique in your call to get_records? Duplicate value '208' found in column 'id'.
 • line 1005 of /lib/dml/mysqli_native_moodle_database.php: call to debugging()
 • line 1092 of /tag/lib.php: call to mysqli_native_moodle_database->get_records_sql()
 • line 513 of /tag/lib.php: call to tag_get_correlated()
 • line 155 of /tag/locallib.php: call to tag_get_related_tags()
 • line 95 of /tag/index.php: call to tag_print_description_box()
Did you remember to make the first column something unique in your call to get_records? Duplicate value '208' found in column 'id'.
 • line 1005 of /lib/dml/mysqli_native_moodle_database.php: call to debugging()
 • line 1092 of /tag/lib.php: call to mysqli_native_moodle_database->get_records_sql()
 • line 513 of /tag/lib.php: call to tag_get_correlated()
 • line 155 of /tag/locallib.php: call to tag_get_related_tags()
 • line 95 of /tag/index.php: call to tag_print_description_box()
Did you remember to make the first column something unique in your call to get_records? Duplicate value '208' found in column 'id'.
 • line 1005 of /lib/dml/mysqli_native_moodle_database.php: call to debugging()
 • line 1092 of /tag/lib.php: call to mysqli_native_moodle_database->get_records_sql()
 • line 513 of /tag/lib.php: call to tag_get_correlated()
 • line 155 of /tag/locallib.php: call to tag_get_related_tags()
 • line 95 of /tag/index.php: call to tag_print_description_box()

Χρήστες σχετικό με "Πληροφορική": 15

 • Φωτογραφία ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΙΚΑΣ
  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΙΚΑΣ
 • me
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ
 • Φωτογραφία ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΙΩΡΗ
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΙΩΡΗ
 • Φωτογραφία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
 • GymnasioLivadias
  gymlivadias ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔ...
 • Φωτογραφία ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ
  ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ
 • Φωτογραφία ΡΙΤΑ ΝΤΕ ΒΙΤΕ
  ΡΙΤΑ ΝΤΕ ΒΙΤΕ
 • Φωτογραφία ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
 • Φωτογραφία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΤΟΣ
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΤΟΣ
 • Δημοτικό Βίβλου
  dimvivlou ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ...
 • Φωτογραφία ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΑΤΖΟΓΛΟΥ
  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΑΤΖΟΓΛΟΥ
 • Φωτογραφία ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΤΟΥΣΙΟΣ
  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΤΟΥΣΙΟΣ
 • Φωτογραφία ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΑΡΑΠΗΣ
  ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΑΡΑΠΗΣ
 • ΣΣ
  ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ
 • Φωτογραφία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ