Σκοπός του μαθήματος είναι η υποστήριξη εκπαιδευτικών, για τη δημιουργία προσωπικών ιστολογίων στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Τα μαθήματα είναι σχεδιασμένα με μικρά βήματα, ώστε να γίνονται κατανοητά από όλους.

Παρουσιάσεις - εκμάθηση εφαρμογών παρουσιάσεων όπως Libre Office, Powerpoint κα

Δημιουργία ιστότοπου στο ΠΣΔ με χρήση joomla διαμόρφωση και συντήρηση αυτού.joomla3

Δημιουργία ιστότοπου με το WordPress 

Υλικό για το μάθημα των πολυμέσων
Υποστηρικτικό μάθημα για το ΚΣΕ Καρδίτσας του ΠΕ03 του καθηγητή Νικολάου Αλέξανδρου
Υποστηρικτικό μάθημα για το ΚΣΕ Λάρισας του ΠΕ03 στο 2ο Γυμνάσιο του καθηγητή Νικολάου Αλέξανδρου
Υποστηρικτικό μάθημα για το ΚΣΕ Λάρισας του ΠΕ03 στο 8ο Γυμνάσιο του καθηγητή Νικολάου Αλέξανδρου

H μύηση των μαθητών/φοιτητών σε νέους τρόπους σκέψης αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα του ΥΠΔΜΘ. Η ενεργή εμπλοκή τους σε όλη την διαδικασία της μάθησης συμβάλει καθοριστικά στην διαμόρφωση κλίματος επιθυμίας για μάθηση και δημιουργία εποικοδομητικής συνεργασίας. Στην διδακτική μας πρόταση η κατασκευή μια ηλεκτρονικής πλακέτας, ξεκινάει από την αρχή και περνάει στην διαδικασία της μελέτης των προδιαγραφών στην σχεδίαση του μπλόκ διαγράμματος και του ηλεκτρονικού κυκλώματος και τελικά στην κατασκευή ενός πραγματικού και πρακτικού κυκλώματος. Η διαδικασία αυτή έχει ως αποτέλεσμα να τροφοδοτείται συνεχώς τον μαθητής με νέες επικαιροποιημένες επιστημονικές γνώσεις κλιμακούμενου επιπέδου, η ορθότητα των οποίων επιβεβαιώνονται με την σωστή λειτουργία του τελικού προϊόντος που είναι η ηλεκτρονική πλακέτα (ηλεκτρονικό σχέδιο & πλακέτα). Στο συγκεκριμένο μάθημα θα παρουσιαστεί το εκπαιδευτικό λογισμικό για τυπωμένα κυκλώματα “EAGLE” με τα όλα του εργαλεία ενώ θα γίνει η παρουσίαση του τρόπου χρήσης του για την σχεδίαση και την κατασκευή της ηλεκτρονικής πλακέτας. Θα παρουσιαστούν επίσης έξυπνες και προχωρημένες τεχνικές οι οποίες σε πάρα πολλές περιπτώσεις ελαχιστοποιούν τις διαδικασίας και έχουν ως αποτέλεσμα την κατασκευή μιας ηλεκτρονικής κατασκευής-πλακέτας χωρίς σχεδιαστικά λάθη. Μετά την κατασκευή του “αρνητικού κυκλώματος” σε διαφάνεια, ξεκινάει η διαδικασία της αποχάλκωσης, των οπών, της συλλογής των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων της τοποθέτησής τους και των κολλήσεων με τη χρήση του κολλητηριού για να προκύψει μια έτοιμη ηλεκτρονική πλακέτα.

Σύντομα θα εμπλουτιστεί με υλικό (Δοκιμαστική λειτουργία)

Επιμόρφωση Φιλολόγων στη χρήση ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με το wikι και η δημιουργία ενός ιστοχώρου για εκπαιδευτική χρήση.

Πρόκειται για μάθημα υποστηρικτικό των συναντήσεων του τμήματος ΠΕ70 στο ΚΣΕ 1ο ΕΠΑΛ-Δημόκριτος Θεσσαλονίκης. Εδώ θα αναρτάται η θεωρία και θα συζητιούνται οι απορίες μας.

Εξοικείωση με το Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Joomla, έκδοση 3.x.