Το μάθημα της πληροφορικής για τους μαθητές της Στ τάξης δημοτικού.

Στο συγκεκριμένο μάθημα επιδιώκεται οι μαθητές του Γυμνασίου να εισαχθούν στις βασικές έννοιες του προγραμματισμού χρησιμοποιώντας το προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch και ν' αναπτύξουν κριτικές δεξιότητες για την αντιμετώπιση προβλημάτων με τη χρήση του συγκεκριμένου περιβάλλοντος.

“Πνευματική ιδιοκτησία λογισμικού και περιεχομένου”.

Οι δραστηριότητές μας θα γίνουν εξ αποστάσεως, ασύγχρονα και σύγχρονα στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης ή διαζώσης στην αίθουσα ή το εργαστήριο της Πληροφορικής

Δημιουργοί: Παπαδάκης Σπ. - Λιακοπούλου Ευ.


Keywords: Πνευματικά δικαιώματα, Αδειες χρήσης περιεχομένου και λογισμικού

Run time: 1 ώρα

Delivery Mode: Μικτή Μάθηση (Blended Learning)

Μαθήματα Τ.Π.Ε. για τη ΣΤ' τάξη.

Μαθήματα που απευθύνονται σε μαθητές του Δημοτικού.

Μια σειρά επαναληπτικών μαθημάτων στο πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα Δίκτυα Υπολογιστών της  Γ ΕΠΑΛ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

2ο Γυμνάσιο Κοζάνης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ B' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

2o Γυμνάσιο Κοζάνης

Πληροφορική Α' Γυμνασίου

2ο Γυμνάσιο Κοζάνης