Μαθήματα Τ.Π.Ε. για τη ΣΤ' τάξη.

Μαθήματα που απευθύνονται σε μαθητές του Δημοτικού.

Μια σειρά επαναληπτικών μαθημάτων στο πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα Δίκτυα Υπολογιστών της  Γ ΕΠΑΛ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

2ο Γυμνάσιο Κοζάνης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ B' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

2o Γυμνάσιο Κοζάνης

Πληροφορική Α' Γυμνασίου

2ο Γυμνάσιο Κοζάνης

ΤΠΕ για την Β Δημοτικού

Σχολική χρονιά 2019-2020 .

ΤΠΕ ΣΤ Τάξη

Μάθημα ΤΠΕ