ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

2ο Γυμνάσιο Κοζάνης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ B' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

2o Γυμνάσιο Κοζάνης

Πληροφορική Α' Γυμνασίου

2ο Γυμνάσιο Κοζάνης

ΤΠΕ για την Β Δημοτικού

Σχολική χρονιά 2019-2020 .

ΤΠΕ ΣΤ Τάξη

Μάθημα ΤΠΕ

ΤΠΕ για την Α Δημοτικού

ένα μάθημα πρακτικής εξάσκησης

Σειρά μαθημάτων με χρήση πολυμέσων και εκπαιδευτικών παιχνιδιών-ασκήσεων με βάση την ύλη του μαθήματος της Πληροφορικής Γυμνασίου.