“Πνευματική ιδιοκτησία λογισμικού και περιεχομένου”.

Οι δραστηριότητές μας θα γίνουν εξ αποστάσεως, ασύγχρονα και σύγχρονα στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης ή διαζώσης στην αίθουσα ή το εργαστήριο της Πληροφορικής

Δημιουργοί: Παπαδάκης Σπ. - Λιακοπούλου Ευ.


Keywords: Πνευματικά δικαιώματα, Αδειες χρήσης περιεχομένου και λογισμικού

Run time: 1 ώρα

Delivery Mode: Μικτή Μάθηση (Blended Learning)

Μαθήματα Τ.Π.Ε. για τη ΣΤ' τάξη.

Μαθήματα που απευθύνονται σε μαθητές του Δημοτικού.

Μια σειρά επαναληπτικών μαθημάτων στο πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα Δίκτυα Υπολογιστών της  Γ ΕΠΑΛ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

2ο Γυμνάσιο Κοζάνης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ B' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

2o Γυμνάσιο Κοζάνης

Πληροφορική Α' Γυμνασίου

2ο Γυμνάσιο Κοζάνης

ΤΠΕ για την Β Δημοτικού