Σελίδα:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ()

Φυσική Β Γυμνάσιου Αντεστραμμένη τάξη (flipped classroom)

Schools who are supporting a large number of non-traditional or at-risk students often choose the flex model of blended learning. With this approach, material is primarily delivered online. Although teachers are in the room to provide on-site support as needed, learning is primarily self-guided, as students independently learn and practice new concepts in a digital environment. The flex model is an approach used by the AdvancePath Academy, a blended learning school, which works with school district partners to address the needs of students with behavioral, academic and/or socio-economic challenges.

Students at AdvancePath spend most of their time in a computer lab learning online. However, certified teachers are also on-site to work with students on reading and writing, lead small-group work, and provide help as needed. More than 90 percent of students enrolled at AdvancePath either graduate from high school, transfer to other schools to complete their studies, or are on track for graduation. These are promising results, considering that only three out of 10 students who drop out of high school manage to earn a degree by age 25.

Πολυώνυμα : βασικές έννοιες - πράξεις - δεξιότητες 

Αφορά  στο  μάθημα  Χημείας  της  Β  Γυμνασίου

Εξοικείωση με την Πλατφορμα.

Το συγκεκριμένο μάθημα αναπτύχθηκε με σκοπό να χρησιμοποιηθεί από τις ομάδες του τμήματος Β6 του 2ου ΓΕΛ Κομοτηνής στα πλαίσια του μαθήματος "Ερευνητική εργασία" για το σχολικό έτος 2015-16, με θέμα "Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης:  Ένας σύγχρονος τρόπος εκμάθησης" και στόχο να εξοικειωθούν οι μαθητές με την πλατφόρμα διαδικτυακής μάθησης moodle.

Σελίδα:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ()