Σελίδα: ()  1 ...  8  9  10  11  12  13  14  15  ()
Αναφορά με παραδείγματα από το διεθνή τύπο για την κατάσταση στην Ελλάδα
Καθαρά δοκιμαστικό για τις ανάγκες του ΚΣΕ 60 Ι-.
ΔΟΚΙΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Θεωρία, ασκήσεις, ερωτήσεις, links και οτιδήποτε άλλο αφορά την ύλη του πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος επιλογής "Αρχές Οικονομικής Θεωρίας"
ΜΜαθήματα εξοικείωσης για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσγς με ττο ασύγχρονο περιβάλλον του moodle
Γράψτε μια παράγραφο η οποία να εξηγεί το περιεχόμενο και τους στόχους του μαθήματος

Το μάθημα αυτό δημιουργήθηκε για να δείξει στους καθηγητές του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Moodle καθημερινά στα μαθήματα τους.


To ProCite είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για την οργάνωση πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων.

Σκοπός του μαθήματος είναι η εκμάθηση της λειτουργίας του.

Σελίδα: ()  1 ...  8  9  10  11  12  13  14  15  ()