Σελίδα: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ()

ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙς ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  ΤΩΝ Η/Υ

Εδώ θα μιλήσουμε για το υλικό ενός υπολογιστή. Θα δούμε και το εσωτερικό του υπολογιστή και το τι ακριβώς περιέχει αλλά και τις υπόλοιπες συσκευές που συνδέονται σ'αυτόν

Θα αναφέρουμε "συνταγές" για τη δημιουργία παιχνιδιών από ανακυκλώσιμα υλικά

test

Δημιουργία και Συντήρηση Ιστοτόπου

Τηλεκπαίδευσης με χρήση LMS Moodle

Δοκιμαστικό μάθημα, εξοικείωσης με την πλατφόρμα 

Σελίδα: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ()