Άσκηση 1

Σε τρεις διαφορετικούς αγώνες πρόκρισης για την Ολυμπιάδα του Σίδνεϋ στο άλμα εις μήκος ένας αθλητής πέτυχε τις επιδόσεις a, b, c. Να κάνετε πρόγραμμα που:

Α) να διαβάζει τις τιμές των επιδόσεων a, b, c

Β) να υπολογίζει και να εμφανίζει τη μέση τιμή των παραπάνω τιμών.

Γ) να εμφανίζει το μήνυμα «ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ», αν η παραπάνω μέση τιμή είναι μεγαλύτερη των 8 μέτρων.