Αποστολή διαφανειών παρουσίασης σε μορφή ppt, αρχεία μέχρι 10MB, για μεγαλύτερα αρχεία μέχρι 25ΜΒ τα στέλνετε στο panayotis.tyrovouzis@gmail.com. Αρχεία μεγαλύτερα των 25ΜΒ στέλνονται μέσω διακομιστή αρχείων.

Αποστολή διαφανειών παρουσίασης σε μορφή ppt, αρχεία μέχρι 10MB, για μεγαλύτερα αρχεία μέχρι 25ΜΒ τα στέλνετε στο panayotis.tyrovouzis@gmail.com. Αρχεία μεγαλύτερα των 25ΜΒ στέλνονται μέσω διακομιστή αρχείων.