Εξεταστέα ύλη για ΑΟΔΕ των ημερήσιων λυκείων 2012-2013

Από το βιβλίο «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών» της Γ τάξης Ενιαίου Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Δ. Μπουραντά, Α. Βάθη, Χ. Παπακωνσταντίνου, Π. Ρεκλείτη, έκδοση 2012.
Κεφάλαιο 1: Επιχειρήσεις και Οργανισμοί
1.2 Η Επιχείρηση (σ. 25-29)
1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης (σ. 30-34)
1.4 Η Επιχείρηση και το Περιβάλλον της (σ. 34-37)
1.5 Η Αποτελεσματικότητα των Επιχειρήσεων (σ. 37-43)
Κεφάλαιο 2: Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων
2.1 Εισαγωγικές Έννοιες (σ. 55)
2.2 Οργάνωση και Διοίκηση (σ. 56-63)
Κεφάλαιο 3: Διοικητικές Λειτουργίες
3.3. Διεύθυνση (σ. 123-156)
3.3.1 Ηγεσία - Βασικές έννοιες
3.3.2 Παρακίνηση
3.3.3. Δυναμική Ομάδων
3.3.4 Επικοινωνία
Last modified: Κυριακή, 2 Δεκέμβριος 2012, 7:53 μμ