Σελίδα: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ()

Ηλεκτρονικό αποθετήριο υλικού για τα μαθήματα της Επιμόρφωσης Β΄ Επιπέδου στο ΚΣΕ Βαρθολομιού Ηλείας.

Σχεδιαγράμματα, παρουσιάσεις, φύλλα εργασίας, διαδικτυακές ασκήσεις  στο μάθημα της Ιστορίας της Α΄ Γυμνασίου.

Σχεδιαγράμματα, παρουσιάσεις, φύλλα εργασίας, διαδικτυακές ασκήσεις  στο μάθημα της Ιστορίας της Γ΄ Γυμνασίου.

Μία 1η επαφή με τους μαθητές, για εξοικείωση. Απλές ερωτήσεις... Για εύκολη επικοινωνία...

σχετικά με τη χημεία της Α΄Λυκείου

Μάντζιου Μαρία χημικός

Το συγκεκριμένο μάθημα αφορά την Κοινωνία της Πληροφορίας στην οποία ζούμε, τά μέσα που χρησιμοποιεί (υπολογιστές-διαδίκτυο), τις δυνατότητες που προσφέρει και τους κινδύνους που εγκυμονεί. Απευθύνεται σε μαθητές λυκείου και είναι το πρώτο μιας σειράς τριών μαθημάτων.
Σελίδα: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ()