Σελίδα: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ()
Μία 1η επαφή με τους μαθητές, για εξοικείωση. Απλές ερωτήσεις... Για εύκολη επικοινωνία...

σχετικά με τη χημεία της Α΄Λυκείου

Μάντζιου Μαρία χημικός

Το συγκεκριμένο μάθημα αφορά την Κοινωνία της Πληροφορίας στην οποία ζούμε, τά μέσα που χρησιμοποιεί (υπολογιστές-διαδίκτυο), τις δυνατότητες που προσφέρει και τους κινδύνους που εγκυμονεί. Απευθύνεται σε μαθητές λυκείου και είναι το πρώτο μιας σειράς τριών μαθημάτων.
Γράψτε μια παράγραφο η οποία να εξηγεί το περιεχόμενο και τους στόχους του μαθήματος
Γράψτε μια παράγραφο η οποία να εξηγεί το περιεχόμενο και τους στόχους του μαθήματος
Σελίδα: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ()