Σελίδα: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ()
Γράψτε μια παράγραφο η οποία να εξηγεί το περιεχόμενο και τους στόχους του μαθήματος
Γράψτε μια παράγραφο η οποία να εξηγεί το περιεχόμενο και τους στόχους του μαθήματος
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Απευθύνεται στους μαθητές Γ τάξης τεχνολογικής κατεύθυνσης του Γενικού Λυκείου Γουβών

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Επιμόρφωση ΤΠΕ Β’ επιπέδου: Έτσι συνηθίζεται να αποκαλείται η επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική αξιοποίηση ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, που υλοποιείται στο πλαίσιο του παρόντος έργου, καθώς αποτελεί φυσική συνέχεια της Επιμόρφωσης Α’ επιπέδου σε βασικές δεξιότητες ΤΠΕ, που έγινε στο πλαίσιο προηγούμενων έργων.

Σκοπός αυτού του μαθήματος, είναι να αναφερθούμε σε κάποιες βασικές έννοιες σχετικά με την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την εξέλιξη της, καθώς επίσης και με την Επικοινωνία Μέσω Υπολογιστών στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Στόχος μας είναι να σας δώσουμε βασικές πληροφορίες προκειμένου να σας βοηθήσουν, όταν συμμετέχετε σε τηλεδιασκέψεις, που αφορούν στα θέματα αυτά.

Γράψτε μια παράγραφο η οποία να εξηγεί το περιεχόμενο και τους στόχους του μαθήματος

Οι Διαιτητικές Οδηγίες είναι ένα εργαλείο αγωγής διατροφής και γενικότερου τρόπου ζωής.

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση και ερμηνεία τους.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ "ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ"

Σελίδα: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ()