Σελίδα: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ()
Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως αντικείμενό του τη μελέτη των βασικών χαρακτηριστικών των ηλεκτρονικών κοινοτήτων μάθησης, που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς ή σε μαθητές στο χώρο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επιδιώκει επίσης τη διερεύνηση εμφάνισης χαρακτηριστικών των ηλεκτρονικών κοινοτήτων μάθησης σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη στον ελληνικό ή διεθνή χώρο.
Με το μάθημα αυτό θέλουμε να συμβάλουμε στην ευαισθητοποίηση και αλλαγή στάσης των μαθητών σε θέματα υγείας τα οποία θα αφορούν, κυρίως στη σχέση του ήλιου,των γήινων φίλτρων (όζον) και των τεχνητών φίλτρων (γυαλιά, ρούχα, καπέλα) με το ανθρώπινο σώμα (εγκέφαλος, μάτια, δέρμα).Να αναγνωρίσουν τον ήλιο ως ουράνιο σώμα και να ανακαλύψουν την σπουδαιότητά του.Να γνωρίσουν τις βλαβερές συνέπειες από τη έκθεση τους στον ήλιο και να μάθουν να προφυλάσσονται από τη βλαβερή ακτινοβολία του.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΠΕ4

Το μάθημα αφορά την ανάπτυξη της ύλης για το πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα της ηλεκτροτεχνίας ΙΙ από τους μαθητές των ΕΠΑ.Λ. Στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους μαθητές στη κατανόηση των εννοιών που αφορούν τα εναλλασσόμενα μεγέθη.

Ασκήσεις για το πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ της Γ λυκείου του τομέα Ηλεκτρολογίας του ΕΠΑΛ. Στόχος είναι να εξατομικευθεί η διαδικασία της μάθησης με διαφορετικού επιπέδου δυσκολίας ασκήσεις ανά μαθητή και να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της προόδου του κάθε ενός μαθητή και του τμήματος γενικότερα
Γράψτε μια παράγραφο η οποία να εξηγεί το περιεχόμενο και τους στόχους του μαθήματος
Καλως ήλθατε στην ψηφιακή τάξη του μαθήματος της Ιστορίας της Γ΄Δημοτικού. Εδώ, θα γνωρίσετε την 1η Ενότητα του βιβλίου μας: "Η δημιουργία του κόσμου" και θα απολαύσετε τους μύθους των θεών.

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Στην πλατφόρμα αυτή θα ανακοινώνονται τόσο οι εργασίες που πρέπει να υλοποιηθούν στα πλαίσια της επιμόρφωσης Β΄Επιπέδου στις ΤΠΕ, όσο και το απαιτούμενο υλικό που θα χρειαστούν οι επιμορφούμενοι.
Γράψτε μια παράγραφο η οποία να εξηγεί το περιεχόμενο και τους στόχους του μαθήματος
Μάθημα Γ΄Λυκείου: Κοινωνιολογία
Το μάθημα αυτό δημιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος "Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη" και απευθύνεται σε επιμορφούμενους της Ε΄ Περιόδου επιμόρφωσης του Β επιπέδου που παρακολουθούν το ΚΣΕ του 2ου Γυμνασίου Αγ. Παρασκευής.
Σελίδα: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ()