Σελίδα: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ()

Το μάθημα αφορά την ανάπτυξη της ύλης για το πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα της ηλεκτροτεχνίας ΙΙ από τους μαθητές των ΕΠΑ.Λ. Στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους μαθητές στη κατανόηση των εννοιών που αφορούν τα εναλλασσόμενα μεγέθη.

Ασκήσεις για το πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ της Γ λυκείου του τομέα Ηλεκτρολογίας του ΕΠΑΛ. Στόχος είναι να εξατομικευθεί η διαδικασία της μάθησης με διαφορετικού επιπέδου δυσκολίας ασκήσεις ανά μαθητή και να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της προόδου του κάθε ενός μαθητή και του τμήματος γενικότερα
Γράψτε μια παράγραφο η οποία να εξηγεί το περιεχόμενο και τους στόχους του μαθήματος
Καλως ήλθατε στην ψηφιακή τάξη του μαθήματος της Ιστορίας της Γ΄Δημοτικού. Εδώ, θα γνωρίσετε την 1η Ενότητα του βιβλίου μας: "Η δημιουργία του κόσμου" και θα απολαύσετε τους μύθους των θεών.

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Στην πλατφόρμα αυτή θα ανακοινώνονται τόσο οι εργασίες που πρέπει να υλοποιηθούν στα πλαίσια της επιμόρφωσης Β΄Επιπέδου στις ΤΠΕ, όσο και το απαιτούμενο υλικό που θα χρειαστούν οι επιμορφούμενοι.
Γράψτε μια παράγραφο η οποία να εξηγεί το περιεχόμενο και τους στόχους του μαθήματος
Μάθημα Γ΄Λυκείου: Κοινωνιολογία
Το μάθημα αυτό δημιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος "Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη" και απευθύνεται σε επιμορφούμενους της Ε΄ Περιόδου επιμόρφωσης του Β επιπέδου που παρακολουθούν το ΚΣΕ του 2ου Γυμνασίου Αγ. Παρασκευής.

Το παρόν μάθημα αποτελείται από δύο ενότητες: την ενότητα της Στατιστικής και την ενότητα του Διαφορικού και Ολοκληρωτικού Λογισμού. Η ενότητα της Στατιστικής περιλαμβάνει μια σύντομη και περιληπτική εισαγωγή σε βασικές έννοιες της Περιγραφικής Στατιστικής. Η δεύτερη ενότητα αποτελείται από δύο υπό-ενότητες: την υπό-ενότητα του Διαφορικού Λογισμού και την υπό-ενότητα του Ολοκληρωτικού Λογισμού. Η πρώτη υπό-ενότητα περιλαμβάνει μια εισαγωγή στις συναρτήσεις, στο όριο συνάρτησης, την συνέχεια και την παραγωγισιμότητα. Ολοκληρώνεται με την μελέτη μονοτονίας και ακροτάτων συνάρτησης. Η δεύτερη υπό-ενότητα αποτελεί μια σύντομη εισαγωγή στο Ορισμένο ολοκλήρωμα και τις εφαρμογές του, όπως η εύρεση εμβαδών.

Σελίδα: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ()