Σελίδα: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ()

Το παρόν μάθημα αποτελείται από δύο ενότητες: την ενότητα της Στατιστικής και την ενότητα του Διαφορικού και Ολοκληρωτικού Λογισμού. Η ενότητα της Στατιστικής περιλαμβάνει μια σύντομη και περιληπτική εισαγωγή σε βασικές έννοιες της Περιγραφικής Στατιστικής. Η δεύτερη ενότητα αποτελείται από δύο υπό-ενότητες: την υπό-ενότητα του Διαφορικού Λογισμού και την υπό-ενότητα του Ολοκληρωτικού Λογισμού. Η πρώτη υπό-ενότητα περιλαμβάνει μια εισαγωγή στις συναρτήσεις, στο όριο συνάρτησης, την συνέχεια και την παραγωγισιμότητα. Ολοκληρώνεται με την μελέτη μονοτονίας και ακροτάτων συνάρτησης. Η δεύτερη υπό-ενότητα αποτελεί μια σύντομη εισαγωγή στο Ορισμένο ολοκλήρωμα και τις εφαρμογές του, όπως η εύρεση εμβαδών.

Σημειώσεις και εργασίες για το ΚΣΕ Καρδίτσας του ΠΕ03 του καθηγητή Νικόλαου Αλέξανδρου

Δημιουργία μαθήματος για δοκιμαστικούς λόγους...

Με το συγκεκριμένο μάθημα γίνεται μια προσπάθεια διαθεματικής προσέγγισης των Ολυμπιακών αγώνων μέσα από την ιστορία, τα μαθηματικά, τη γλώσσα, τη γεωγραφία κ.ά. μαθημάτων της Δ΄τάξης του Δημοτικού σχολείου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούν να ασχοληθούν και μαθητές των άλλων τάξεων.

Γράψτε μια παράγραφο η οποία να εξηγεί το περιεχόμενο και τους στόχους του μαθήματος
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ
Παρουσίαση του moodle (εισαγωγική).
Σελίδα: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ()