Βάση Δεδομένων

Η βάση δεδομένων του μαθήματος
Πρέπει να προσθέσετε 3 περισσότερες καταχωρήσεις ώστε να ολοκληρώσετε αυτήν τη δραστηριότητα
Πρέπει να προσθέσετε 2 περισσότερες καταχωρήσεις πριν να μπορέσετε να δείτε τις καταχωρήσεις άλλων χρηστών.
Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις στη βάση δεδομένων