Λεξικό Μαθήματος

Το λεξικό του μαθήματος


Ορισμοί

Μαθητευόμενος

ο συμμετέχων στην εκπαίδευση