Λεξικό Μαθήματος

Το λεξικό του μαθήματος


Όλες οι κατηγορίες

ΈΝΝΟΙΕΣ

Εξ αποστάσεως

Η απομακρυσμένη εκπαίδευση

ΟΡΙΣΜΟΊ

Μαθητευόμενος

ο συμμετέχων στην εκπαίδευση