Εισαγωγή στην υπηρεσία Instant Messaging του ΠΣΔ


Εισαγωγικό webcast (video+αφήγηση) στην χρήση της υπηρεσίας Instant Messaging του
Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου με χρήση του προγράμματος PSI.
Click 27psi.html link to view the file.