Μαθήματα της σχολικής μονάδας: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ)

Page: ()   1  2  3  4

Κειμενοκεντρική και επικοινωνιακή προσέγγιση και μελέτη των γλωσσικών φαινομένων και των γραμματικοσυντακτικών δομών της Ν.Ε. Γλώσσας, με έμφαση στην ανακαλυπτική μάθηση και στόχο την καλλιέργεια του προφορικού και γραπτού λόγου μέσα από τη δημιουργική προσπάθεια των μαθητών.

Ηλεκτρονικός χώρος διδασκαλίας του μαθήματος της Ν. Λογοτεχνίας στην Α΄ τάξη του Πρότυπου Γυμνασίου της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης.

Ο ιστότοπος αυτός προορίζεται για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας της Α΄ τάξης στους μαθητές του Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης.

Page: ()   1  2  3  4