Βιόσφαιρα 2

Σκοπός της ανέγερσης του οικοδομήματος (Βιόσφαιρα 2) ήταν η προώθηση της έρευνας για την εξερεύνηση άλλων πλανητών.