Βιβλίο ύλης

Βιβλίο ύλης Α1 2018-19

Τρίτη  12-09-2017

Γνωριμία με τους μαθητές και οδηγίες για τη διεξαγωγή του μαθήματος 

Εστιάζοντας στο πρόβλημα

 

Παρασκευή  14-09-2017

Η έξυπνη πρόσθεση    Gauss story  Εργασία από : Gauss story 

Δευτέρα  17 - 09 - 2018

Συζήτηση: Εργασίες  από την έξυπνη πρόσθεση (Gauss story)

Θα ξαναδούμε το τελευταίο ερώτημα

Ιδιότητες πράξεων και προτεραιότητα πράξεων

Κάναμε την  άσκηση 4 από το σχολικό βιβλίο (σ.17) και κάποιες άλλες (από τον πίνακα)

Μπορείτε να διαβάσετε και τις εφαρμογές 2 και 3 (σ. 16)  Να σημειώσετε τις απορίες για να τις συζητήσουμε

Να κάνετε τις  7,11 και 12 (σ.18)  από το σχολικό βιβλίο

 

Εργασία

Οι πολύ σκληροί για να πεθάνουν κ.κ. Bruce Willis & Samuel Jackson στο Die Hard ΙII, θα πρέπει να λύσουν κάποιο μαθηματικό γρίφο για να «τη βγάλουν καθαρή».

Δείτε το βίντεο

Μπορείτε να τους βοηθήσετε :

Γράψτε σε χαρτί τις ενέργειες που θα κάνατε

Τρίτη 18 - 09 - 2018

Συζήτηση: Το τελευταίο ερώτημα από  την έξυπνη πρόσθεση (Gauss story)

Κάναμε τις ασκήσεις από το βιβλίο ( 7 και 12 , σ.18)

Να κάνετε από τις επαναληπτικές ασκήσεις αυτοαξιολόγησης από τη 1 ως και 19 (σ.32)  από το σχολικό βιβλίο.

Στο επόμενο μάθημα θα ασχοληθούμε με την Ευκλείδεια διαίρεση και τη  διαιρετοτητα (Α 1.4 - σσ. 25…)

Πέμπτη 20 - 09 - 2018

Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης από τη 1 ως και 19 (σ.32)

Θα τις συνεχίσουμε Να σημειώσετε τις απορίες σας για να τις συζητήσουμε

Συζήτηση για τα συστήματα αρίθμησης

Προετοιμασία  Ευκλείδεια διαίρεση - Διαίρεση  (από το σχολικό βιβλίο

σσ. 25-26) Διαβάζετε θεωρία και εφαρμογές και κάνετε τις ασκήσεις

(από το σχολικό βιβλίο  σ.26) Να σημειώσετε τις απορίες σας για να τις συζητήσουμε

Παρασκευή  21 - 09 - 2018

Ευκλείδεια διαίρεση - Διαιρετότητα

Ασκήσεις από το σχολικό βιβλίο και άλλα παραδείγματα

Χαρακτήρες διαιρετότητας

Αφού διαβάσετε τις σημειώσεις σας καθώς και τις θεωρία και τα παραδείγματα από το βιβλίο θα κάνετε τις ερωτήσεις 1,2,3,4,5,6 και 7 από το ερωτήσεις και ασκήσεις επανάληψης (στις σελίδες 1 και 2)

Δευτέρα  24 - 09 - 018

Ευκλείδεια διαίρεση - Διαιρετότητα - ΕΚΠ - ΜΚΔ

Να διαβάσετε τις σημειώσεις σας και τις σελίδες 27 & 28 από

Να τελειώσετε την άσκηση που αρχίσαμε

Δείτε το βίντεο   φίλιοι αριθμοί από το έτερος εγω

Προσέξτε τον ορισμό των φίλιων αριθμων

και αποδείξτε ότι οι αριθμοί 220 και 284 είναι πράγματι φίλιοι

Να κάνετε τις ερωτήσεις 8,9,10 και 14 από το ερωτήσεις και ασκήσεις επανάληψης (στις σελίδες 2 και 3)

Τρίτη  25 - 09 - 2018

Ευκλείδεια διαίρεση - Διαιρετότητα - ΕΚΠ - ΜΚΔ

Παραδείγματα εύρεσης ΕΚΠ - ΜΚΔ ΜΕ ΑΝΆΛΥΣΗ πρώτων παραγόντων.

Να κάνετε τις ερωτήσεις 11,12 και 13 από το ερωτήσεις και ασκήσεις επανάληψης (σελ 3) καθώς και τις ασκήσεις 2 και 3 (σελ 4)

Την Πέμπτη θα ξεκινήσουμε τη Γεωμετρία.

Πέμπτη  27 - 09 - 2018

Συζήτηση για τις “ρίζες” της Γεωμετρίας

1.1 Σημείο – Ευθύγραμμο τμήμα – Ευθεία – Ημιευθεία

Ορισμοί και αξιώματα

Εφαρμογή στη λογική

Πόσες ευθείες διέρχονται από 1 , 2 ,3 , 4, …. 100 σημεία

Μπορείτε να το γενικεύσετε με ν  σημεία;

Να κάνετε τις ασκήσεις στη σελίδα 152 (σχολ. βιβλίου)

Πέμπτη  04 - 10 - 2018

1.1 Σημείο – Ευθύγραμμο τμήμα – Ευθεία – Ημιευθεία – Επίπεδο – Ημιεπίπεδο 

Εφαρμογες σε ευθείες και ευθύγραμμα τμήματα

Επίπεδο – Ημιεπίπεδο Ορισμοί και αξιώματα

Να κάνετε το φύλλο εργασίας  ημιεπίπεδα και κυρτά πολύγωνα

Παρασκευή  05 - 10 - 2018

Ενδιάμεση αξιολόγηση

Σύμφωνα με το τελευταίο πρόγραμμα θα κάνουμε

Δευτέρα      Γεωγραφία

Τρίτη             Γεωμετρία (Μαθηματικά, Μέρος Β)

Τετάρτη          Άλγεβρα (Μαθηματικά, Μέρος Α)

Πέμπτη          Γεωμετρία (Μαθηματικά, Μέρος Β)

Παρασκευή   Άλγεβρα   (Μαθηματικά, Μέρος Α)

Τρίτη   09 - 10 - 2018

Γεωμετρία

Γωνίες - Ορισμοί - ορολογία και ιδιότητες

Να κάνετε τις ερωτήσεις κλειστού ΄τυπου (κουίζ)    Β .1. 1. Θα το βρείτε στο σχολικό δίκτυο ( B1.1 QUIZ (WORD)  )

ή  στο Drive  Να δικαιολογείτε τις απαντήσεις σας

Τετάρτη 10-10-2018

Άλγεβρα

2.1 Κλάσματα 

Σκοπός και προσδοκώμενα αποτελέσματα

Ορισμοί Παραδείγματα και εφαρμογές με αφορμή τις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου  

Να διαβάσετε τις σημειώσεις σας  

Να κάνετε τις δραστηριότητες του φύλλου εργασίας 2.1

 

Πέμπτη 11 - 10 - 2018 Γεωμετρία

Γωνίες - πολύγωνα και τεθλασμένες γραμμές - Κυρτά και μη κυρτά σχήματα

Ορισμοί και ορολογίες

Να διαβάσετε τις σημειώσεις σας  

Να κάνετε τις ερωτήσεις κλειστού τύπου (κουίζ)    Β .1.2. Θα το βρείτε στο σχολικό δίκτυο ( Β1.2 Γωνιες - Quiz (word) )   ή στο Drive  

Να δικαιολογείτε τις απαντήσεις σας

 

Παρασκευή 12-10-2018 Άλγεβρα

Συζήτηση εργασιών - Θεωρία: Ισοδύναμα κλάσματα και σύγκριση κλασμάτων

Κάναμε: τις ασκήσεις 10 (σ. 40),  1 ,5 και 8 (σ. 43 σχολικού βιβλίου).

Να διαβάσετε θεωρία και παραδείγματα του σχολικού βιβλίου (σσ. 38,39,41 και 42)  

Να συνεχίσετε την άσκηση  7 (σ. 43 σχολικού βιβλίου).

Να κάνετε  τις ασκήσεις 1,2,3 (σ.1) και 7 και 8 (σ.4) από το φύλλο ασκήσεων 2.2 Ισοδύναμα κλάσματα και σύγκριση .

 

 

Τρίτη  16 - 10 - 2018   Γεωμετρία

Συζήτηση για τις ερωτήσεις κλειστού τύπου (κουίζ)

Β.1.3. Μέτρηση, σύγκριση και ισότητα ευθυγράμμων τμημάτων – Απόσταση σημείων – Μέσο ευθύγραμμου τμήματος

Να διαβάσετε τη θεωρία από τις σελίδες 158 και 159.

και τα  παραδείγματα 1 και 2 (σ.160)

Να κάνετε  τις ερωτήσεις- ασκήσεις 2,3,4,5 και  6 (σ.162 σχολικού βιβλίου).

Επειδή μπορεί να έχετε βιβλίο διαφορετικής έκδοσης σιγουρευτείτε ότι πρόκειται για την παράγραφο:   Β.1.3. Μέτρηση, σύγκριση και ισότητα ευθυγράμμων τμημάτων – Απόσταση σημείων – Μέσο ευθύγραμμου τμήματος

Θα συνεχίσουμε με τον ορισμό του μέσου ευθύγραμμου τμήματος

Παρασκευή 19-10-2018 Άλγεβρα

Συζήτηση εργασιών Πράξεις μεταξύ κλασμάτων, πολλαπλασιασμός κλασμάτων-δυνάμεις με κλάσματα - προτεραιότητα των πράξεων.

Να διαβάσετε τις σημειώσεις σας καθώς και τη σχετική θεωρία (σ.48)

Να κάνετε το κουίζ  προσθεση και αφαίρεση κλασματων Αυτοαξιολόγηση με ερωτήσεις κλειστού τύπου

Το υλικό του μαθήματος (και το βιβλίο ύλης)  βρίσκεται στο σχολικό δίκτυο στο σύνδεσμο http://e-learning.sch.gr/course/view.php?id=1880#section-4

μπορείτε να εγγραφείτε στο μάθημα αφού συνδεθείτε στο σχολικό δίκτυο με τους κωδικούς σας

Οι εγγεγραμμένοι στο μάθημα μπορούν να κάνουν το κουίζ Προσθεση και αφαίρεση κλασματων Αυτοαξιολόγηση με ερωτήσεις κλειστού τύπου   online Σε αυτή την περίπτωση ο μαθητής βλέπει αμέσως το αποτέλεσμα της αξιολόγησης.

Στο ίδιο χώρος υπάρχει και σε μορφή pdf Προσθεση και αφαίρεση κλασματων Αυτοαξιολόγηση με ερωτήσεις κλειστού τύπου

Όποιος/α  θέλει το εκτυπώνει και απαντά πάνω στην εκτύπωση.

Όποιος/α  θέλει απαντά (απλά )  σε χαρτί.

Σε κάθε περίπτωση θα ζητηθούν εξηγήσεις

Last modified: Παρασκευή, 19 Οκτώβριος 2018, 3:15 μμ