Βιβλίο Ύλης Α2

Βιβλίο ύλης ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Α2 2018-19

Τετάρτη  19– 09 - 2017

Γνωριμία με τους μαθητές και οδηγίες για τη διεξαγωγή του μαθήματος  

Χαρτες   Είδη χαρτών και χρήσεις Θεματικοί χάρτες

Να κάνετε τις εργασίες που σας προτείνονται στις σελίδες 20 και 21

 

Τετάρτη  26-09-2017

Χαρτες  Επανάληψη - κάναμε ένα κουίζ από το διαδραστικό βιβλίο

Εργασίες :  1) Παραμόρφωση (θέμα για συζήτηση)     2) Εγωκεντρικός χάρτης

Κλίμακα χάρτη Κάναμε παράδειγμα υπολογισμού πραγματικής απόστασης από το χάρτη και την κλίμακα του  Δόθηκαν δύο εργασίες στον ίδιο χάρτη

Τετάρτη  03 -10 2018

 

Συζήτηση για τους εγωκεντρικούς χάρτες

Προφανώς δεν είναι θέμα ψυχολογίας αλλά προβολών και αποτύπωσης

Εγωκεντρικός χαρακτηρίστηκε από τον Osserman (H ποίηση του Σύμπαντος , 1995, σ.52) ο χάρτης που στην επιστημονική κοινότητα έχει όνομα Ισαπέχουσα Αζιμουθιακή προβολή (azimuthal equidistant projection)  ή/και Shortest-Route Projection    ενώ οι Μαθηματικοί τον αποκαλούν “Εκθετικό χάρτη”  

π.χ. ο χάρτης του ΟΗΕ

Συζήτηση για τις στρεβλώσεις της αποτύπωσης (Προβολή)

Κλίμακες εφαρμογή

Εισαγωγή στις Γεωγραφικές συντεταγμένες - Ορισμοί

Να διαβάσετε τις σελίδες 11-12-13 και να συμπληρώσετε τα κενά στις σελίδες 12 και 13 καθώς και το κουίζ

 

Πέμπτη  11-10-2018

Γεωγραφικές συντεταγμένες Ορισμοί

Κάναμε το κουίζ και συζητήσαμε θέματα για τις θερμικές ζώνες και από την σύνδεση του κλίματος με τη θέση του τόπου

Προετοιμασία για συζήτηση:

Πως μπορείς να εξηγήσεις:

1) ότι ο πρώτος μεσημβρινός δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί αυτόματα, όπως ο Ισημερινός, αλλά απαιτεί κοινή συμφωνία όλων των ανθρώπων,

2)  ότι πάνω σε κάθε χάρτη σημειώνεται ένας περιορισμένος αριθμός  μεσημβρινών, ενώ στην πραγματικότητα όμως ο αριθμός τους είναι άπειρος

Θα πρέπει επίσης να έχετε συμπληρώσει τον πίνακα στην παράγραφο Α. 1.2   και να ξέρετε τα χαρακτηριστικά των θερμικών ζωνών (που βρίσκονται, πως λέγονται και ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του κλίματος σε κάθε ζώνη)

Άλλες πηγές
Συντεταγμένες  - Geogebra 1   (εμφανίζει και αποκρύπτει τομές)

Συντεταγμένες  - Geogebra 2  (τι τιμές παίρνει το γεωγραφικό πλάτος και το γεωγραφικό μήκος)

Βρες γεωγραφικό μήκος και γεωγραφικό πλάτος

 

Στο τέλος του μαθήματος θα πρέπει να ξέρετε:

 

Τι είναι οι γεωγραφικές συντεταγμένες;

Τι είναι οι παράλληλοι και τι προσδιορίζουν;

Ποιος είναι ο μεγαλύτερος παράλληλος;

Τι είναι οι μεσημβρινοί και τι προσδιορίζουν;

Ποιος είναι ο κυριότερος μεσημβρινός

Σε τι μετριέται το γεωγραφικό μήκος και ποιες τιμές μπορεί να πάρει;

Σε τι μετριέται το γεωγραφικό πλάτος και ποιες τιμές μπορεί να πάρει;Πέμπτη  1-11-2018

Γεωγραφικές συντεταγμένες και κλίμα:   

Συζητήσαμε για  την συμπλήρωση του σχετικού πίνακα ( Α 1.2)

 

Β 1.2 Xωρίζοντας το φυσικό περιβάλλον σε ενότητες:

 

Ιδιαίτερα θα πρέπει να κατανοήσετε τους λόγους για τους οποίους το φυσικό περιβάλλον του πλανήτη χωρίζεται σε μικρότερες ενότητες και με ποιο τρόπο αλληλεπιδρούν μεταξύ τους (όπως συζητήθηκε την τάξη)

Νομίζω ότι στη μελέτη σας θα σας διευκολύνουν τα παρακάτω βίντεο

Β1.2 ατμόσφαιρα URL

Β1.2 Βιόσφαιαρα URL

Β1.2 Λιθοσφαιρα URL

Β1.2 Υδρόσφαιρα

τα οποία  είναι αποθηκευμένα σε χώρο του ΠΣΔ

Να συμπληρώσετε τις εικόνες στη σελίδα 37

Αν δεν ανοίγουν τα βίντεο θα τα βρείτε εδώ

https://drive.google.com/open?id=1XiJC9VCaEOd4mDry_4mmR52C8F590ZkU

Κατεβάστε τα και δείτε τα

Ο ιστότοπος του βιβλίου ύλης:  https://drive.google.com/open?id=1kA99ytA6UxoYLNCCMrNhSoIBRQHkb7cEPH2EBcpwgb0

Ο ιστότοπος του μαθήματος: http://e-learning.sch.gr/course/view.php?id=1883

Πέμπτη  29 - 11 - 2018

Ατμόσφαιρα της Γης  και θερμοκρασία του αέρα

Διαβάστε από το σχολικό βιβλίο σελ. 40-41και νa απαντήσετε στις ερωτήσεις στη σελίδα 41

Δειτε τα παρακάτω βίντεο

Η ατμοφαιρα της Γης  (βίντεο - φιλοξενείται στον εξυπηρέτη του σχολικού δικτύου)  Σύντομη περιγραφή και η χρησιμότητα της

Το ίδιο στο utube

Τα επιμέρους στρώματα - Η ατμόσφαιρα της Γης - Η δομή (βίντεο - φιλοξενείται στον εξυπηρέτη του σχολικού δικτύου)

Το ίδιο στο utube

Η θερμοκρασία του αέρα

Παράγοντες που το επηρεάζουν τη θερμοκρασία του αέρα

Δείτε τα βίντεο

Πέμπτη  06 - 12 - 2018

Ατμόσφαιρα της Γης  και θερμοκρασία του αέρα

Συζήτηση για θερμοκρασία του αέρα , για τη δημιουργία και την κίνηση των ανέμων

για τους παράγοντες που διαμορφώνουν το κλίμα σε έναν τόπο

Μπορείτε να δείτε τα βίντεο

Το κλίμα - Παγκόσμιοι παράγοντ

Κλίμα - Ορισμός   Κλίμα - Ορισμός - Διαφορά κλίματος καιρού  (Βίντεο 1:59)

Κλιματικοί τύποι    Κλιματικοί τύποι - Περιγραφή (Βίντεο 7:22)

(Τα βίντεο δεν αποτελούν εξεταστέα ύλη αλλά αφόρμηση για συζήτηση)  Βρίσκονται και στον ιστότοπο του μαθήματος

Εργασία από το τετράδιο εργασιών  σ. 16 Ακολουθήστε τις οδηγίες και όσα είπαμε στο σχολείο.   Η αξιολόγηση θα γίνει με βάση τα βήματα που σας κατευθύνουν για την εκτέλεση της εργασίας.

 

Πέμπτη  10- 1 - 2019

Παράγοντες που διαμορφώνουν το κλίμα σε έναν τόπο

Συζήτηση για τοπικά φαινόμενα που διαμορφώνουν το κλίμα

Σχολιάσαμε τις εικόνες στο τέλος της παραγράφου Β 2.2

 

Ο κύκλος του νερού (υδρολογικός κύκλος)

Συζήτηση για το κύκλο του νερού με βάση την εικόνα της παραγράφου Β 3.1 και τη σχετική ορολογία  (παράγραφος Β 3.1 Το νερό στη φύση).

Μπορείτε να δείτε τα βίντεο

Υδρολογικός κύκλος – ορολογία  στο  U-tube

Νερό, η πηγή της ζωής   στο φωτόδενδρο  Ο κύκλος του νερού αναφέρεται στα πρώτα 2΄

Διαβάστε και την ορολογία από το βιβλίο (παράγραφος Β 3.1 Το νερό στη φύση). Κρατήστε σημειώσεις για τον κύκλο του νερού.  Γράψτε τα σημεία που δεν καταλαβαίνετε. Σχετίζονται με τη συζήτηση που έγινε στο σχολείο

Να ξέρετε επίσης που οφείλεται αυτός ο κύκλος   Ποιος κινεί τον κύκλο), πως κατανέμεται το νερό στη φύση, ποιος είναι ο ρόλος των παγετώνων και πως σχηματίζονται τα παγόβουνα.

Συζήτηση: τι αναμένεται να συμβεί με την αύξηση της θερμοκρασίας;

 

Αν σας ζητηθεί κωδικός για την είσοδο σας στον ιστότοπο μαθήματος βάλτε evag2018

Last modified: Πέμπτη, 10 Ιανουάριος 2019, 2:40 μμ