Βιβλίο ύλης Α3

Παρασκευή  14-09-2017

Γνωριμία με τους μαθητές και οδηγίες για τη διεξαγωγή του μαθήματος  

Χαρτες  

Να κάνετε τις εργασίες που σας προτείνονται στις σελίδες 20 και 21

 

Παρασκευή  21 -09-2017

Κλίμακες

Εργασία : Αποστάσεις πόλεων Ιαπωνίας στο από το χάρτη του βιβλίου

1.5  Aνακρίνοντας» τους χάρτες  : Ερωτήσεις σχετικές με την Αφρικανική ήπειρο

Πιθανές ερωτήσεις...

 • Ποιες αφρικανικές χώρες βρέχονται από τον Ατλαντικό Ωκεανό;

 • Ποιες χώρες βρέχονται από τον Ινδικό Ωκεανό;

 • Yπάρχουν αφρικανικές χώρες που δεν έχουν ακτές στους ωκεανούς; Μπορείς να ονομάσεις πέντε από αυτές;

 • Σε ποια χώρα της Αφρικής βρίσκεται το ψηλότερο βουνό της ηπείρου;

 • Ποιες χώρες της Αφρικής είναι πιο πεδινές;

 • Ποιες χώρες επηρεάζει η οροσειρά του Άτλαντα;

 • Yπάρχουν πεδινές εκτάσεις στην Αφρική; Πού βρίσκονται αυτές;

 • Ποιες αφρικανικές χώρες επηρεάζει περισσότερο η έρημος Σαχάρα;

 • Yπάρχουν στην Αφρική άλλες έρημοι εκτός από τη Σαχάρα; Ποιες είναι αυτές;Παρασκευή   05 - 10 - 2018

Συζήτηση για τους εγωκεντρικούς χάρτες

Προφανώς δεν είναι θέμα ψυχολογίας αλλά προβολών και αποτύπωσης

Εγωκεντρικός χαρακτηρίστηκε από τον Osserman (H ποίηση του Σύμπαντος , 1995, σ.52) ο χάρτης που στην επιστημονική κοινότητα έχει όνομα Ισαπέχουσα Αζιμουθιακή προβολή (azimuthal equidistant projection)  ή/και Shortest-Route Projection    ενώ οι Μαθηματικοί τον αποκαλούν “Εκθετικό χάρτη”  

π.χ. ο χάρτης του ΟΗΕ

Συζήτηση για τις στρεβλώσεις της αποτύπωσης (Προβολή)

Κλίμακες εφαρμογή

Εισαγωγή στις Γεωγραφικές συντεταγμένες - Ορισμοί

Να διαβάσετε τις σελίδες 11-12-13 και να συμπληρώσετε τα κενά στις σελίδες 12 και 13 καθώς και το κουίζ

Παρασκευή  12-10-2018

Γεωγραφικές συντεταγμένες Ορισμοί

Συζητήσαμε θέματα για τις θερμικές ζώνες και από την σύνδεση του κλίματος με τη θέση του τόπου

Θέματα που επίσης συζητήθηκαν

1) Ο πρώτος μεσημβρινός δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί αυτόματα, όπως ο Ισημερινός, αλλά απαιτεί κοινή συμφωνία όλων των ανθρώπων,

2)  Πάνω σε κάθε χάρτη σημειώνεται ένας περιορισμένος αριθμός  μεσημβρινών, ενώ στην πραγματικότητα όμως ο αριθμός τους είναι άπειρος. Γιατί πρακτικά γίνεται αυτό;

Να συμπληρώσετε  τον πίνακα στην παράγραφο Α. 1.2   και να ξέρετε τα χαρακτηριστικά των θερμικών ζωνών (που βρίσκονται, πως λέγονται και ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του κλίματος σε κάθε ζώνη)

Όποιος/α δεν έκανε το κουίζ να το κάνει

 

Άλλες πηγές
Συντεταγμένες  - Geogebra 1   (εμφανίζει και αποκρύπτει τομές)

Συντεταγμένες  - Geogebra 2  (τι τιμές παίρνει το γεωγραφικό πλάτος και το γεωγραφικό μήκος)

Βρες γεωγραφικό μήκος και γεωγραφικό πλάτος

 

Στο τέλος του μαθήματος θα πρέπει να ξέρετε:

 

Τι είναι οι γεωγραφικές συντεταγμένες;

Τι είναι οι παράλληλοι και τι προσδιορίζουν;

Ποιος είναι ο μεγαλύτερος παράλληλος;

Τι είναι οι μεσημβρινοί και τι προσδιορίζουν;

Ποιος είναι ο κυριότερος μεσημβρινός

Σε τι μετριέται το γεωγραφικό μήκος και ποιες τιμές μπορεί να πάρει;

Σε τι μετριέται το γεωγραφικό πλάτος και ποιες τιμές μπορεί να πάρει;

Παρασκευή  19-10-2018

Συζητήσαμε θέματα για τις θερμικές ζώνες και από την σύνδεση του κλίματος με τη θέση του τόπου Συμπληρώσαμε  τον πίνακα στην παράγραφο Α. 1.2

 

Συζητήσαμε επίσης τις  ερωτήσεις

1)  Ποιά γεωγραφική συντεταγμένη προσδιορίζει ο παράλληλος ενός τόπου ;

2)  Ποιά γεωγραφική συντεταγμένη προσδιορίζει ο μεσημβρινός ενός τόπου ;

3)  Πώς πρέπει να μετακινηθούμε για να αλλάξει το γεωγραφικό πλάτος που βρισκόμαστε;

4)  Ποιά γεωγραφική συντεταγμένη αλλάζει όταν κινούμαστε προς την ανατολή ή την δύση;

5)  Ποιές από τις παρακάτω στήλες, περιέχουν τις γεωγραφικές συντεταγμένες τόπου της Γης;

6)  Τι αλλάζει στους τόπους με διαφορετικό γεωγραφικό πλάτος και γιατί;

7)  Τι αλλάζει στους τόπους με διαφορετικό γεωγραφικό μήκος και γιατί;

8)  Τι ονομάζουμε ωριαία άτρακτο;

9)  Σε πόσες διαδοχικές ωριαίες ατράκτους μπορούμε να χωρίσουμε την επιφάνεια της Γης;

10) Τι διαφορά γεωγραφικού μήκους έχουν οι τόποι που βρίσκονται στην ίδια ωριαία άτρακτο;

11)Μία πόλη έχει γεωγραφικές συντεταγμένες 45Β και 32Α, ενω μιά άλλη έχει 75Ν και 28∆ . Ποιά από τις δύο βρίσκεται σε ψυχρότερη ζώνη;  Τι διαφορά ώρας έχουν;

 

Για το επόμενο μάθημα:

Προετοιμάζετε την ενότητα

Β.1.2 Xωρίζοντας το φυσικό περιβάλλον σε ενότητες (ατμόσφαιρα, υδρόσφαιρα, λιθόσφαιρα, βιόσφαιρα)

 

Ιδιαίτερα θα πρέπει να κατανοήσετε τους λόγους για τους οποίους το φυσικό περιβάλλον του πλανήτη χωρίζεται σε μικρότερες ενότητες και με ποιο τρόπο αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.

Νομίζω ότι στη μελέτη σας θα σας διευκολύνουν τα παρακάτω βίντεο

Β1.2 ατμόσφαιρα URL

Β1.2 Βιόσφαιαρα URL

Β1.2 Λιθοσφαιρα URL

Β1.2 Υδρόσφαιρα

τα οποία  είναι αποθηκευμένα σε χώρο του ΠΣΔ

Ο ιστότοπος του μαθήματος είναι http://e-learning.sch.gr/course/view.php?id=1883

Παρασκευή 2-11

Β.1.2 Xωρίζοντας το φυσικό περιβάλλον σε ενότητες (ατμόσφαιρα, υδρόσφαιρα, λιθόσφαιρα, βιόσφαιρα)

Συζήτηση για τις ενότητες και σχολιάσαμε τις φωτογραφίες

Ενδεικτικές απαντήσεις στο βίντεο

Αν δεν ανοίγουν τα βίντεο θα τα βρείτε εδώ

https://drive.google.com/open?id=1XiJC9VCaEOd4mDry_4mmR52C8F590ZkU

Κατεβάστε τα και δείτε τα

Ο ιστότοπος του βιβλίου ύλης:  

https://drive.google.com/open?id=1NR8hqFXzZb19HAT-4CR340Onp10fuDBPnbFaI41B0zI

Ο ιστότοπος του μαθήματος: http://e-learning.sch.gr/course/view.php?id=1883

Διαγώνισμα   9-11 - Ότι κάναμε ως τώρα

Παρασκευή 9-11

Διαγώνισμα

Στο επόμενο μάθημα: Εισαγωγή στην ατμόσφαιρα. Υλικό για προετοιμασία

Η ατμοφαιρα της Γης  Σύντομη περιγραφή και η χρησιμότητα της

Τα επιμέρους στρώματα - Η ατμόσφαιρα της Γης - Η δομή

Παρασκευή   23 -11-2018

 

Ατμόσφαιρα της Γης  

Η ατμοφαιρα της Γης  (βίντεο - φιλοξενείται στον εξυπηρέτη του σχολικού δικτύου)  Σύντομη περιγραφή και η χρησιμότητα της

Τα επιμέρους στρώματα - Η ατμόσφαιρα της Γης - Η δομή (βίντεο - φιλοξενείται στον εξυπηρέτη του σχολικού δικτύου)

 

Η θερμοκρασία του αέρα

Παράγοντες που το επηρεάζουν τη θερμοκρασία του αέρα

Δείτε τα βίντεο

 • Ατμόσφαιρα και άνεμοι  Η θερμοκρασία του αέρα - Παράγοντες που επηρεάζουν τη θερμοκρασία του αέρα   (βίντεο - φιλοξενείται στον εξυπηρέτη του σχολικού δικτύου   , 3:57)

 • Οι κινήσεις των ανέμων (βίντεο - φιλοξενείται στον εξυπηρέτη του σχολικού δικτύου)   Ορισμός - Πως εξηγούνται οι κινήσεις των ανέμων (βίντεο 4:42)

Βρίσκονται και στον ιστότοπο του μαθήματος

Δείτε προσεκτικά τα βίντεο διαβάσετε τις σημειώσεις και τα αντίστοιχα από το σχολικό βιβλίο

Na απαντήσετε στις ερωτήσεις στη σελίδα 41

 

Παρασκευή  07 - 12 - 2018

Ατμόσφαιρα της Γης  και θερμοκρασία του αέρα

Συζήτηση για θερμοκρασία του αέρα , για τη δημιουργία και την κίνηση των ανέμων

για τους παράγοντες που διαμορφώνουν το κλίμα σε έναν τόπο

Μπορείτε να δείτε τα βίντεο

Το κλίμα - Παγκόσμιοι παράγοντες

Κλίμα - Ορισμός   Κλίμα - Ορισμός - Διαφορά κλίματος καιρού  (Βίντεο 1:59)

Κλιματικοί τύποι    Κλιματικοί τύποι - Περιγραφή (Βίντεο 7:22)

(Τα βίντεο δεν αποτελούν εξεταστέα ύλη αλλά αφόρμηση για συζήτηση)  

Να συμπληρώσετε τα κενά στην υποπαράγραφο  Παράγοντες που επηρεάζουν το παγκόσμιο κλίμα    της Β2.2.

Εργασία από το τετράδιο εργασιών  σ. 16 Ακολουθήστε τις οδηγίες και όσα είπαμε στο σχολείο.   Η αξιολόγηση θα γίνει με βάση τα βήματα που σας κατευθύνουν για την εκτέλεση της εργασίας.

Παρασκευή  14 - 12 - 2018

Κλιματικοί τύποι - Συζήτηση για τους διάφορους τύπους κλιμάτων. Σχολιάσαμε τις εικόνες στο τέλος της παραγράφου Β 2.2

Ο κύκλος του νερού (υδρολογικός κύκλος)

Συζήτηση για το κύκλο του νερού με βάση την εικόνα της παραγράφου Β 3.1 και τη σχετική ορολογία  (παράγραφος Β 3.1 Το νερό στη φύση).

Μπορείτε να δείτε τα βίντεο

Υδρολογικός κύκλος – ορολογία  στο  U-tube

Νερό, η πηγή της ζωής   στο φωτόδενδρο  Ο κύκλος του νερού αναφέρεται στα πρώτα 2΄

Διαβάστε και την ορολογία από το βιβλίο (παράγραφος Β 3.1 Το νερό στη φύση). Κρατήστε σημειώσεις για τον κύκλο του νερού.  Γράψτε τα σημεία που δεν καταλαβαίνετε. Σχετίζονται με τη συζήτηση που έγινε στο σχολείο

Να ξέρετε επίσης που οφείλεται αυτός ο κύκλος   Ποιος κινεί τον κύκλο), πως κατανέμεται το νερό στη φύση, ποιος είναι ο ρόλος των παγετώνων και πως σχηματίζονται τα παγόβουνα.

Αν σας ζητηθεί κωδικός για την είσοδο σας στον ιστότοπο μαθήματος βάλτε evag2018

Παρασκευή  11 - 1 - 2019

Β3.2  Ωκεανοί και θάλασσες

Θέση των ωκεανών ως προς τα ημισφαίρια και τις ηπείρους

Θάλασσες :  θέση ως προς τους ωκεανούς και τις ηπείρους

Να διαβάσετε τα αντίστοιχα κείμενα από το σχολικό βιβλίο χωρίς την υποπαράγραφο ... Μια βουτιά στον ωκεανό...

και να συμπληρώσετε τους αντίστοιχους πίνακες.

Μπορείτε να δείτε και τα αντίστοιχα βίντεο 1.Ωκεανοί και 2. θάλασσες

Είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε και τη σημασία των θαλασσών και των ωκεανών στη ζωή των ανθρώπων και στο παγκόσμιο οικοσύστημα.

Χάρτης με τους ωκεανούς και τις θάλασσες υπάρχει και στο τετράδιο εργασιών.

 

Last modified: Σάββατο, 12 Ιανουάριος 2019, 6:13 μμ