Άνθρωποι και κλίμα

Σχολιασμός εικόνων (βίντεο 1:50)