Τρίτη εργασία

Γράψτε σε μία ημερολογιακή σελίδα το καθημερινό πρόγραμμα του μικρού πρίγκιπα(σε α΄πρόσωπο). Μη ξεχάσετε να συμπεριλάβετε σκέψεις, σχόλια, συναισθήματα και προβληματισμούς. Για το ημερολόγιο δείτε εδώ: http://alexgger.blogspot.com/2013/06/blog-post_7.html